Královské město Nymburk

Pokud jsi rodák z našeho města, pak asi znáš naší historii. Pojď si jí ale osvěžit s naší pomocí společně se tvými kamarády, kteří do našeho města chtějí zavítat poprvé.

Vznik města

Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch a byl původně osídlen německy mluvícími osadníky. Český jazyk převládl nad německým jazykem až v 15. století po husitských válkách.

V současnosti k přijatému letopočtu vzniku města roku 1275 byla cesta poměrně dlouhá a komplikovaná.

Již na konci 18. století bylo prvními osvícenci odmítnuto založení města (Vícemílova) roku 779, jak je uvedeno v Hájkově kronice. O století později bylo vyloučeno datum 1219 (vztahuje se k Litoměřicím) a později i rok 1257. K tomuto datu se totiž vztahuje nejstarší dochovaná listina o městě Nymburce vydaná pro zdejší dominikánský klášter. Tento text je nám znám pouze z rukopisu ve formulářové sbírce. A protože jde o text nezachovaný v originální listině ani v nějakém kopiáři, ale jen ve formulářové sbírce, je nutné k němu přistupovat obzvláště opatrně. Důkladnému kritickému rozboru bylo podrobeno zejména údajné datum vzniku zápisu do sbírky - rok 1257. Historický výzkum toto datum zcela jistě vyloučil a naopak klade vznik listiny pro dominikánský klášter až na samý sklonek vlády krále Přemysla Otakara II. přesněji mezi 25. listopad 1274 a 21. listopad 1276[1]. Proto se rok 1275 jeví jako nejpravděpodobnější datum, kdy král uložil lokátorovi Konrádovi (někdy se uvádí Kunrátovi), aby vyměřil a zřídil město Nymburk. Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.

Nymburk dnes

status:město
kraj:Středočeský
okres:
obec s rozšířenou působností:
pověřená obec:
Nymburk
historická země:Čechy
katastrální výměra:20,54 km2
počet obyvatel:14 351 (2005)
zeměpisná šířka:50° 11′ s. š.
zeměpisná délka:15° 02′ v. d.
nadmořská výška:193 m
PSČ:288 02
zákl. sídelní jednotky:21
části obce:2
katastrální území:2
adresa městského úřadu:nám. Přemyslovců 163
Nymburk
288 02
starosta / starostka:Ing. Miloš Petera
Oficiální web:http://www.mesto-nymburk.cz
E-mail:mail@meu-nbk.cz