Informace o Gormitech

Slyšel jsi porpvé název "Gormiti"? Zaujal tě a chceš se o nich dozvědět něco blíže? Pak budou zejména pro tebe určeny další řádky, v nichž se dozvíš spoustu informací.

Kdo jsou Gormiti

Gormiti, to nejsou pouze figurky, jak je možná znáš. Gormiti, to je napínavy příběh plný soubojů, zrad, proher a vítězství! Nech se vtáhnout do mýtu, v němž síla zdaleka neznamená vše. Gormiti Pojď se seznámit s národy ostrova Gorm, které mezi sebou svádějí ukrutné boje.

Jejich otcem je Leandra Consumi. Naskytla se mu možnost vymyslet nové hračky, o kterých snil, že dobyjí trh. Odchýlil se od klasických fantasy žánrů a začal vytvářet příběh. Krok za krokem vymýšlel různá stvoření a jejich vlastnosti.

Gormiti doslova dobyli svět dětí nejen v celé ltalii, kde se v roce 2006 prodalo více neŽ 12 milionů Gormitů. Gormiti se v Itálii přirovnávají k fenoménu Pokémon. Lidé Gormu, které můžete koupit v prodejnách hraček, nyní dorazili také do České republiky, kde se z nich během krátké doby stal také fenomén.

Starý Mudrc a civilizace Gormitů

Gormiti byli velmi mírumilovný národ, který žil na ostrově Gorm již od pradávna. Lovili zvěř, obdělávali pole a žili ve vzájemné harmonii pod vládou Starého Mudrce, velmi starého muže střežícího kulturu a tajemství magie Gormitů.

Gormiti

Jejich osada se nacházela na úpatí Hory ohně, sopky, které se všichni právem obávali, i když ještě nikdy nezasáhla do jejich životů. Starý Mudrc naopak pobýval sám na jednom z vrcholků protějšího ostrova, kde pečlivě střežil své bylinky a všechno co potřeboval k vymýšlení nových čar a kouzel.

Bylo to ráno jako každé jiné, když náhle silný výbuch otřásl celým ostrovem. Hora ohně předvedla všem svým obyvatelům veškerou svou dosud dřímající sílu. Za několik málo chvil už nebylo po osadě ani památky a tvar ostrova se skoro úplně změnil. Po zpustošené, sežehlé a černé pláni se všude kolem potloukala podivná stvoření a tvorové z rozžhavené lávy. Tyto prazvláštní bytosti pojaly ostrov za svůj nový domov. Byly zrozeny z útrob země z vůle Mugora, Pána Zla, a na počátku jejich stvoření stálo nevídané množství energie jejich planety.

Ale Starému Mudrci se podařilo přežít. Mugor ve svém krutém srdci cítil, jak magická aura Starého Mudrce stále září. Ve svém vyhnanství se Starý Mudrc připravoval na dlouhý a namáhavý úkol: navrátit na ostrov Gorm civilizaci Gormitů a jednou provždy skoncovat s Mugorem.

Jak Starý Mudrc navrátil život na ostrov Gorm

Znovu probuzená Hora ohně vychrlila na ostrov hordy Zla, které doprovázel strašlivý Mugor. Rozsévaly hrůzu a zkázu mezi mírumilovnými obyvateli ostrova. Tato ničemná stvoření pustošila a ničila vše, až na ostrově nezůstal žádný život a oni se tak museli vrátit zpět, odkud přišli. Nemohli se už totiž živit dušemi Lidí Dobra.

Ale Starý Mudrc, ochránce dobrotivých Gormitů, přinesl Oko života: magické světlo, které stvoří nový život. Gormiti Vzniknou čtyři národy: od Přírody pro Přírodu!

  • Gormiti Lesa: statní a moudří jako staleté stromy
  • Gormiti Vzduchu: hbití a bezstarostní jako ptáci
  • Gormiti Moře: rychlí a prohnaní jako mořské ryby
  • Gormiti Země: mocní a štědří jako Matka Země

Každý národ bude samostatný, ale v těžkých časech se Gormiti stanou spojenci. Odlišnosti, které je rozdělují, budou jejich skrytou zbraní, jež je bude moci zachránit… Avšak období štěstí, dlouhá léta, kdy vládne mír a harmonie, nebudou na Gormu trvat věčně. Starý Mudrc dobře ví, co Vulkán skrývá ve svém nitru… A ví, že jeho ničící síla znovu vybuchne.

Ve Valladoinovu noc se na velké oslavě mezi ohňostroji objeví krutí Gormiti z národa Lávy...

Mugorova kletba

Život na ostrově Gorm byl velmi pokojný. Díky magii Starého Mudrce žili Gormiti v dokonalé harmonii a míru a všude vládl klid. V nitru Země se ale skrývalo Zlo. Hora ohně, která se tyčila nad osadou Gormitů, vybuchla v celé své síle. Ostrov byl touto katastrofou zničen a stal se novým domovem pro Lidi Lávy, které vytvořil Mugor, Pán Zla. Jeho nenasytnost ale zničila všechen život, a Lidé Lávy se proto museli vrátit zpět do Hory ohně.

Gormiti

Starý Mudrc na Gorm znovu vrátil život díky magickému světlu Oka života. Na ostrově vznikly 4 národy Gormitů, které si navzájem pomáhaly: Lidé Lesa, moudří a statní, Lidé Vzduchu, hbití a bezstarostní, Lidé Moře, rychlí a prohnaní a konečně Lidé Země, mocní a štědří. Ale Zlo nebylo poraženo. Starý Mudrc věděl, že se vrátí. Ve Valladoinův den přišly silné útoky. Bojovníci Vulkánu se vrátili ukrytí v ohňostrojích a Mugor vyslovil nad Gormity svou strašnou kletbu: "Budete bojovat mezi sebou a už nebudete vědět, co je dobré a co je špatné."

Během Velkého Zatmění spolu budou hrdinové čtyř národů bojovat, aby se rozhodlo, kdo zvítězí. Tak, jak předpovědělo dávné proroctví.

Gormiti

Budou stát proti sobě na Astregově planině, tam, kde spočinuli velcí bojovníci minulosti. Kolos, hrdina Lidí Země, bude bojovat s Carrapaxem, kterého si zvolily bytosti Moře. Barbataus, Pán Lesa, bude stát proti zběsilému Héliosovi, bojovníkovi Lidí Vzduchu, který se nechal zlákat silami Zla.